1. Telekonferencja to usługa umożliwiająca kontakt z lekarzem i omówienie aktualnego stanu chorobowego
2a. W czasie telekonferencji nie udzielane są porady względem osób drugich, które nie są aktywnym uczestnikiem wideopołączenia, chyba, że w sposób ogólny sprawa tych osób dotyczy – jak np. infekcja HIV lub HCV pacjenta lub dziedziczne choroby genetyczne
2b. W trakcie telekonferencji Pacjent nie może otrzymać recepty (chyba, że był już wcześniej bezpośrednio badany przez danego lekarza),  ani zwolnienia lekarskiego ZLA
3. Usługa jest płatna, za każdą jedną minutę rozpoczętego połączenia, zgodnie z cennikiem widocznym przy rozpoczynaniu połączenia – widoczna kwota to cena brutto
4. Termin udzielenia usługi jest ustalany pod adresem e-mail z Marcinem Chuciem
5. W czasie umawiania wizyty, zostaniecie poproszeni Państwo o przesłanie: aktualnego dokumentu tożsamości, ew. kopii kart wypisowych, badań laboratoryjnych; te dokumenty należy przesłać bezpieczną pocztą: ProtonMail.ch lub po zabezpieczeniu ich (w zasadzie w każdym programie pocztowym) kluczem S/MIME lub PGP. – klucze do pobrana na stronie „kontakt”
6. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych po przesłaniu informacji elektronicznie (minumalna zawartość treści e-maila kto, kiedy, opis przyczyny reklamacji) na  e-mail reklamacyjny