Telekonferencja – zasady umawiania wizyty

1. Telekonferencja to usługa umożliwiająca kontakt z lekarzem i omówienie aktualnego stanu chorobowego
2a. W czasie telekonferencji nie udzielane są porady względem osób drugich, które nie są aktywnym uczestnikiem wideopołączenia, chyba, że w sposób ogólny sprawa tych osób dotyczy – jak np. infekcja HIV lub HCV pacjenta lub dziedziczne choroby genetyczne
2b. W trakcie telekonferencji Pacjent nie może otrzymać recepty ani zwolnienia lekarskiego ZLA
3. Usługa jest płatna, za każdą jedną minutę rozpoczętego połączenia, zgodnie z cennikiem widocznym przy rozpoczynaniu połączenia – widoczna kwota to cena brutto
4. Termin udzielenia usługi jest ustalany pod adresem e-mail z Marcinem Chuciem
5. W czasie umawiania wizyty, zostaniecie poproszeni Państwo o przesłanie: aktualnego dokumentu tożsamości, ew. kopii kart wypisowych, badań laboratoryjnych; te dokumenty należy przesłać bezpieczną pocztą: ProtonMail.ch lub po zabezpieczeniu ich (w zasadzie w każdym programie pocztowym) kluczem S/MIME lub PGP. – klucze do pobrana na stronie „kontakt”
6. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych po przesłaniu informacji elektronicznie (minumalna zawartość treści e-maila kto, kiedy, opis przyczyny reklamacji) na  e-mail reklamacyjny