Marcin Chuć: endokrynolog, nefrolog, specjalista chorób wewnętrznych (internista)

Lekarz Marcin Piotr Chuć - zdjęcie Lekarz Marcin Chuć ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu, Wydział Lekarski w 2006 r..W latach 2006-2007 był stażystą w Szpitalu przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu.  W 2014 r. uzyskał specjalizację z chorób wewnętrznych (po rezydenturze w Oddziale Endokrynologii w Szpitalu Kolejowym, połączonym następnie ze Szpitalem im. Marciniaka) , w 2017 r. z nefrologii (po stażu w Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu), a w 2020 r. z endokrynologii (jednostką szkolącą był Szpitalu im. H. Święcickiego w Poznaniu/ Oddział Kliniczny Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych).

W latach 2002-2003 odbywał stypendium w ramach programu Socrates Erasmus (Eberhard Karls Universität, Tübingen, Niemcy). Przez 6 lat, od 2000 roku był wolontariuszem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Tam też przez rok pełnił funkcję przewodniczącego Koła Chirurgicznego (w latach 2005-2006 r.). W latach 2004-2006 uczestniczył w Kole Chorób Zakaźnych przy szpitalu im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.
Od 2004 – 2006 r. był członkiem Rady Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytetu Medycznego). 
Przez pół roku pracował w Klinice Dietrich Bonhoeffer, w Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niemcy ( w 2008 r.).

Wieloletnie doświadczenie w ambulatoryjnym prowadzeniu pacjentów zdobył między innymi w Przychodni NZOZ Gaj przy ul. Krynickiej we Wrocławiu, NZOZ Twój Lekarz w Kobierzycach, NZOZ Kosmonautów przy ul. Horbaczewskiego we Wrocławiu, oraz w centach medycznych – EnelMed, Medocover, Luxmed, Polmed, dzięki czeku zapewnione są najwyższe standardy przyjmowania chorych.
Do chwili obecnej pozostaje w nieustannym doskonaleniu i pogłębianiu zdobytych umiejętności.