Od dnia 18-11-2020 Praktyka Lekarska AFYA przyjmuje płatności przez terminal, gdzie wzorcem do obciążenia konta jest wzór siatkówki Pacjenta. Nie potrzeba mieć przy sobie karty płatniczej, ani telefonu. Metoda płatności nie wymaga dotykania terminala.
Jest to innowacyjna metoda autoryzacji dostępu do środków finansowych, rozwijana przez Wrocławską Firmę PayEye sp. z o.o.

W ramach promocji, od 18-01-2021, każda osoba, która założy nowe konto na payeye.com
i zapłaci za wizytę w naszych placówkach, otrzyma zwrot 50 PLN na konto payeye.


Do założenia konta będą niezbędne:

  • numer konta bankowego
  • wymyślenie 4 cyfrowego kodu pin, do potwierdzania transakcji o kwocie powyżej 200 PLN
  • wymyślenie hasła (8 liter w tym 1 wielka oraz jedna specjalna – tj. !@#$% itd.), celem zabezpieczenia dostępu do konta
  • aktualny dowód osobisty – data ważności, seria, organ wydający
  • zdjęcie dowodu osobistego – przednia oraz tylna strona, a także – zdjęcie „SELFIE” z dowodem trzymanym w dłoni
  • telefon komórkowy (dostęp zabezpieczony hasłem otrzymanym SMSem)

TO WAŻNE, rejestrację wzoru tęczówki możemy potwierdzić dopiero po autoryzowaniu Państwa danych przez payeye.com, a więc po przesłaniu w odpowiednim formularzu danych jak powyżej; ten proces może trwać do tygodnia. Żeby zapłacić za wizytę, należy wcześniej uzupełnić utworzone konto środkami finansowymi w kwocie co najmniej 180 PLN (najniższy koszt wizyty).

W bazie PayEye nie jest zapisywane zdjęcie Państwa tęczówek, a jedynie wynik działań matematycznych przeprowadzonych na podstawie ich zdjęcia (co wykonuje terminal). Na podstawie tego wyniku nie da się odtworzyć Państwa siatkówek i ukraść tożsamości. PayEye jest instytucją płatniczą, jak każdy inny bank i podlega takim samym regulacjom prawnym.