Marcin Chuć, Praktyka Lekarska AFYA

endokrynolog, nefrolog, specjalista chorób wewnętrznych

przygotowanie do wizyty stacjonarnej

Musisz mieć dokument tożsamości na wizycie!
W trakcie wizyty lekarskiej wytwarzana jest dokumentacja medyczna, która będzie powiązana z danym pacjentem do końca jego życia. W świetle aktulnych rozporządzeń, nie ma możliwości, aby rozpocząć wizytę u osoby, której nie można zidentyfikować. Brak ważnego dowodu, paszportu, prawa jazdy, albo aktywnej aplikacji mObywatel skutkować będzie anulowaniem wizyty.
Nie ma także możliwości, aby analizować, albo wydać opinię o wynikach badań osoby drugiej, której nie ma na wizycie - między innymi z uwagi na ustawę RODO.
Czas rozpoczęcia wizyt
Podejmowane są usilne starania, aby każda wizyta rozpoczynała się punktualnie, dlatego uprzejmie prosimy Pacjentów o stawienie się na spotkanie z lekarzem 10 minut przed zaplanowanym terminem.
Osoby spóźnione, cytując za regulaminem, nie będą przyjmowane.
Jednocześnie z góry przepraszamy, jeżeli godzina rozpoczęcia wizyty zostanie przesunięta – wynika to najczęściej z niespodziewanych zdarzeń i okoliczności, na które nie mamy wpływu: potrzeby poszerzenia badań, zmiany charakteru wizyty, co okazuje się zwykle już w trakcie wizyty.
Przygotowanie do USG
Jeżeli umówiono wizytę z usg tarczycy, to w dniu wizyty proszę nie zakładać golfów, albo innych ubrań z "wysoką stójką". Dobrze także przed wizytą (przed gabinetem) zdjąć łańcuszki z szyi.
Jeżeli umówiono wizytę z usg jąder, to w domu przed wizytą należy obmyć okolicę moszny wodą z mydłem, założyć świeżą bieliznę; nie ma potrzeby usuwania owłosienia łonowego, ani innych specjalnych zabiegów.
Dostarczenie dokumentacji medycznej
Prosimy o dostarczenie pełnej (każdej otrzymanej dotąd) dokumentacji lekarskiej, poukładanej chronologicznie od najświeższej, najlepiej wpiętej do segregatora.
Prosimy o wyjęcie z dostarczonej dokumentacji faktur, rachunków i innych nieistotnych formularzy.
Ważne są zapisy dotyczące przyjmowanych leków obecnie i w przeszłości, uczulenia na leki, reakcje niepożądane – proszę zapisać dokładną nazwę leku, dawkę i częstość pobierania. Można ze sobą wziąć po prostu opakowania po lekach.
Za układanie chronologiczne dokumentacji, jej „oczyszczanie”, pobierana jest opłata,jak w cenniku.
Proszę przeanalizować historię przebytych chorób, chorób w najbliższej rodzinie, pobytów w szpitalu, przebytych zabiegów operacyjnych.
Zgłaszając się z zaburzeniami miesiączkowania wymagane będzie prowadzenie dzienniczka krwawień miesięcznych, a także informacje jak: data pierwszej w życiu miesiączki, pierwszego dnia ostatniej miesiączki, czy miesiączki są regularne, co ile dni, ile trwają krwawienia, jak są obfite, a jeśli nie są regularne – to od kiedy, jaki jest najkrótszy okres pomiędzy krwawieniami, a jaki najdłuższy? Ważny będzie także wywiad dotyczący przebytych ciąż, porodów, poronień.
Zgłaszając się do porady związanej z nadmierną wagą ciała – proszę przeanalizować – styl życia, ilość posiłków dobowych (przygotować przykładowy półilościowy dzienniczek żywieniowy z okresu tygodnia przed wizytą), ocenę aktywności ruchowej – jakie ćwiczenia, jak często, od kiedy są uprawiane? czy w ogóle?
E-recepty i e-zwolnienia
W Praktyce Lekarskiej AFYA wydaje się jedynie e-recepty i e-zwolnienia. Celem ochrony środowiska, drukowanie dokumentacji ograniczone jest do minimum. Zalecamy zalogowanie się do Konta Pacjenta NFZ przed pierwszą wizytą w gabinecie. Nie jest to oczywiście obowiązkowe, ale ułatwi wgląd w wydane recepty oraz ich realizację - numery dostępowe do recept przesłane zostaną wówczas SMSem, a osoby, które uzupełniły profil w Profilu Pacjenta NFZ (podały e-mail), otrzymają także e-mail z wygenerowaną receptą.
Koniecznie obejrzyjcie Państwo film instruktażowy jak skonfigurować e-receptę na Koncie Pacjenta w NFZ?
Ułatwieniem w realizacji e-recept jest rządowa aplikacja mObywatel - mObywatel dla androida, dla mObywatel dla iOS - w której można przejrzeć wszystkie niezrealizowane recepty i przedstawić stosowne kody w aptece – bez dyktowania przy okienku – podlegającego ochronie RODO – numeru PESEL.
Dostęp do zrealizowanych recept i skierowań, z kolei, będą mieli Państwo w aplikacji Moje IKP - moje IKP dla androida, oraz odpowiednio moje IKP dla iOS]
Ważna informacja dot. recept i zwolnień
Wydanie recept i zwolnień lekarskich, następuje zawsze po zbadaniu pacjenta, analizie danego przypadku i wskazań do ich wydania. Obecność na wizycie nie jest gwarantem otrzymania zwolnienia lekarskiego oraz recepty!
Wydawanie zaświadczeń i wydruków
Za wypełnianie dokumentów celem orzecznictwa i w innych celach pobierana jest opłata za 1 szt. dokumentu., jak w cenniku
Ważna informacja dot. zaświadczeń
Nie ma możliwości wydania, w obecnym stanie prawnym, zaświadczenia do sądu.
Zaświadczenia wydawane są po OSOBISTYM zbadaniu pacjenta przez lekarza.